Projectmanagement – Rent-Line

Projectmanagement

Wij voeren de regie. Van initiatief tot en met ingebruikname.

Blijkt nieuwbouw de beste oplossing om voor u te komen tot passende huisvesting? Of moet uw nieuwe locatie nog afgebouwd worden om aan te sluiten op de wensen van de huurder? Wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg en gaan voor u voorop in het ontwikkelings- en bouwproces. Onze projectmanager neemt de operationele leiding van uw bouwproject op zich. Hij voert de regie, stuurt alle interne en externe projectbetrokkenen aan en coördineert de activiteiten die nodig zijn om te komen tot het gewenste eindresultaat. Projectdoelstellingen met betrekking tot kwaliteit, planning, kosten, organisatie en informatie bewaken wij nauwlettend. U als opdrachtgever houden wij gedurende het gehele proces op de hoogte van de vorderingen: van de eerste schets tot aan de uiteindelijke oplevering.

TOP